Prisopplysninger

 

Generelt:

Uten annen særskilt avtale gjelder timesatser nedenfor ved vårt kontor. Prisene er veiledende. De alminnelige prinsipper for advokaters salær­beregning etter retningslinjer vedtatt av Den Norske Advokatforening gjelder. Det betyr at andre momenter enn medgått tid kan tillegges vekt.

Fri rettshjelp:

Det må avklares på forhånd med vedkommende advokat om saken kvalifiserer for fri rettshjelp. Det avgjørende er sakstypen og søkers inntekt og formue. Det svares egenandel etter nærmere bestemte regler.

Forsikring:

Enkelte tvister vil inntil et gitt beløp dekkes av din villa,innbo-, bil-, fritidseiendom- eller landbruksforsikring. Egenandelen kan variere fra selskap til selskap.

Veiledende timesatser ved vårt kontor:

 • Førstegangskonsultasjon inntil én time:

  kr. 800,- med tillegg av 25 % mva.
  kr. 1.000,- inkl. mva
 • Testament, ektepakt, samboeravtale, fremtidsfullmakt

  fra kr. 2.000,-, med tillegg av 25 % m.v.a.
  fra kr. 2.500,- inkl. mva
 • Bistand utover førstegangskonsultasjon:

  Sivile saker fra kr. 1.400,- til kr. 1.700,-, varierende etter sakstype, med tillegg av 25 % mva.
  fra kr. 1.750,- til kr. 2.125,- inkl. mva
 • 1